Parapet içi raylı sistemler genelde temizleme sisteminin tabliye üzerine temas etmesinin istenmediği zamanlarda kullanılmaktadır. Bu sistemleri uygulayabilmek için parapetlerin statik ve dinamik yükleri taşıyacak mukavemette olması gerekmektedir.